Waar als ondernemer op letten bij een sollicitatiegesprek?

Waar als ondernemer op letten bij een sollicitatiegesprek?

Een sollicitatiegesprek voeren is niet alleen een uitdaging voor de kandidaat, maar ook voor jou als werkgever. Wanneer je een vlotte prater voor je hebt zitten, bestaat het gevaar immers dat je de focus van het gesprek verliest… Hier 6 tips en tricks die je niet uit het oog mag verliezen bij een job interview:

Let erop dat de sollicitant niet te veel clichéwoorden gebruikt. Teamplayer, perfectionistisch, flexibel, creatief… Allemaal goed en wel, maar als de kandidaat geen voorbeelden of argumenten kan aanhalen waarom hij dat is, kan je je best eens afvragen of hij wel degelijk is wat hij beweert te zijn.

Soldaat met een telefoon in zijn hand kijkt eerst kritisch en glimlacht dan.

2. "Ja/nee" daar ben je niets mee

Ga niet meteen akkoord met “ja” of “nee” als antwoord op je vragen. Als de kandidaat niet uit zichzelf zijn antwoord kadert, vraag dan door! Bijvoorbeeld: “Ben je in het verleden al eens geconfronteerd geweest met een lastige klant?” En hij antwoordt met “ja” en dan is het stil, stel dan bijvragen: “Hoe heb je dat toen aangepakt? Wat vond je moeilijk? …”

3. Een sollicitatiegesprek is tweerichtingscommunicatie

Besef als werkgever dat het om een gesprek gaat. Dus laat zeker ook ruimte voor dialoog! En kijk of de kandidaat actief deelneemt in het sollicitatiegesprek. Neemt de sollicitant zelf initiatief om vragen te stellen of wacht hij tot jij op het einde vraagt: “Zijn er nog vragen?”

Man met een baard steekt zijn vinger op en zegt dat hij verschillende vragen heeft in een sollicitatiegesprek.

4. Niet de zenuwen

Elke sollicitant is zenuwachtig. Kriebels in de buik, klamme handjes, stotteren, wiebelen,… De tics nerveux zullen bij een job interview nog meer tot uiting komen. Probeer als werkgever hier niet té veel op te focussen en probeer er zoveel mogelijk door te kijken. Hoe was je trouwens zelf bij een sollicitatiegesprek in het verleden?

5. Voorbereiding versus spontaniteit

Langs de ene kant is het belangrijk dat de kandidaat voorbereid naar het sollicitatiegesprek komt (net om die zenuwen een beetje onder controle te houden). Maar probeer wel ingestudeerde antwoorden te doorprikken! Een trucje hiervoor is om te kijken naar de lichaamstaal van je sollicitant. (Pssst… we hebben een aparte blogpost over hoe je lichaamstaal kunt analyseren!)

6. Bedrijfskennis

En als laatste… Vraag zeker wat de sollicitant weet van je bedrijf en wat hij denkt te moeten doen in de openstaande functie. Ook al is dit antwoord niet 100% correct, het geeft wel zijn voorbereiding en zijn ambitie weer.

Een vrouw op kantoor draagt een map en zegt dat ze Donna heet en dat ze alles weet tijdens een sollicitatiegesprek